Croeso i Siop y Gloddfa Welcome

** Oherwydd COVID-19 mae y siop wedi cau ond mae y wefan ar agor ond gall fod oediad ar y gwasanaeth postio.  Mi fyddem yn ail agor unwaith fydd hi yn ddiogel i wneud

** Due to COVID-19 the shop has closed.  The website is open but there may be a delay on delivery.  We will reopen the shop once its safe to do so

Siop grefftau, anrhegion, llechi ac Aur Clogau ym Mlaenau Ffestiniog.  Mwynhewch edrych trwy ein nwyddau.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth cysylltwch â ni - rydym fwy na pharod i'ch helpu.  Cofiwch mae ganddom llawer fwy o nwyddau yn y Siop.

 Craft, gifts, slate and Clogau gold sold in our shop in Blaenau Ffestiniog.  Enjoy looking through our goods.  If you have any questions or need any help please contact us - we are more than ready to help.  Remember we have many more items in the shop. 

Categorïau/Categories:

Nwyddau Yn Y Catagori yma/Products In This Category:

Diolch am edrych / Thanks for looking

Back to top