Croeso i Siop y Gloddfa Welcome

Siop grefftau, anrhegion, llechi ac Aur Clogau ym Mlaenau Ffestiniog.  Mwynhewch edrych trwy ein nwyddau.  Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth cysylltwch â ni - rydym fwy na pharod i'ch helpu.  Cofiwch mae ganddom llawer fwy o nwyddau yn y Siop.

 Craft, gifts, slate and Clogau gold sold in our shop in Blaenau Ffestiniog.  Enjoy looking through our goods.  If you have any questions or need any help please contact us - we are more than ready to help.  Remember we have many more items in the shop. 

Categorïau/Categories:

Nwyddau Yn Y Catagori yma/Products In This Category:

  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2

Diolch am edrych / Thanks for looking

Back to top