Blog

Eleanors Attic

Posted on

Mae y bagiau yma wedi dod o lleol.  Strydoedd cefn Dolgell cwoeliwch chi byth.  Maent yn lliwgar a  llawn patrymau.  Mae dewis eang o batrymau o gwn i smotiau.

Theas bags are made localy.  In the back streets of Dolgellau would you belive.  They are colourful and full of paterns.  There is loads of paterns from dogs to spots.

cwnsmotiauOs hoffech gweld yr holl defnyddiau a bagiau cerwch ar eu gwefan: http://www.eleanorsattic.co.uk/ neu https://en-gb.facebook.com/eleanorsattic.  Wedyn dwedwch pa patrwm a bag rydych eisiau fe fyddynt yn cyrraedd yn Siop y Gloddfa o fewn pythefnos.  Os hoffech iddynt cael ei gyrru atoch o'r siop, ond mae hyn yn cymryd wythnos.  

 

If you would like to see all the diffrent paterns and bags go on to  http://www.eleanorsattic.co.uk/ or https://en-gb.facebook.com/eleanorsattic.  Then pick witch patern and bag you want, they will arrive in Siop y Gloddfa in about two weeks.  If you would like we could send them from the shop, but this will take week extra.