Cadwch yn iach a diogel / Keep healthy and safe

joshua-earle-GO2atRL73uE-unsplash

Mae y wefan ar agor ond gall fod oediad ar y gwasanaeth postio. Oriau presennol y siop yw 10yb tan 5yh o ddydd Mawrth iddydd Gwener ac 9yb i 4yh ar ddydd Sadwrn.  Gallwch wneud "Clician a Chasglu" drwy y wefan hefyd..  Edrychwn ymlaen i'ch croesawy gyda mesuriadau diogelwch yn eu lle.

 Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn iach a ddiogel.

The website is open but there may be a delay on delivery.  Shop openin hours are 10am - 5pm Tuesday to Friday, Saturday 9am - 4pm.  "Click and Collect" is still available through our website..   We look forward to welcome you with safety measurments in place. 

Thank you for your support - keep safe and healthy