Cadwch yn iach a diogel / Keep healthy and safe

joshua-earle-GO2atRL73uE-unsplash

Mae y wefan ar agor ond gall fod oediad ar y gwasanaeth postio. Mi fydd y siop yn ail agor ar y 1af o Orffennaf,2020 gyda oriau byr o 10yb hyd 2yh ar ddydd Mercher, Gwener a Sadwrn.  Edrychwn ymlaen i'ch croesawy gyda mesuriadau diogelwch yn eu lle.

 Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn iach a ddiogel.

The website is open but there may be a delay on delivery.  The shop will be reopening on the 1st of July with short hours of 10am - 2pm on Wednesday, Friday and Saturday.   We look forward to welcome you with safety measurments in place. 

Thank you for your support - keep safe and healthy