Cadwch yn iach a diogel / Keep healthy and safe

joshua-earle-GO2atRL73uE-unsplash

Mae y wefan ar agor ond gall fod oediad ar y gwasanaeth postio. Oriau presennol y siop yw 12 tan 1yh ar ddydd Mawrth a ddydd Gwener ar gyfer Clician a Chasglu.  Edrychwn ymlaen i'ch croesawy gyda mesuriadau diogelwch yn eu lle.

 Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn iach a ddiogel.

The website is open but there may be a delay on delivery.  Present shop openin hours are 12 - 1pm on Tuesday & Friday for Click and Collect.   We look forward to welcome you with safety measurments in place. 

Thank you for your support - keep safe and healthy