Ymddiheuriadau / Apologies

negative-space-christmas-parcel-white-wrapping-paper-pine-cone-coffee-rawpi

Ymddiheuriadau oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19 rydym wedi gorfod cau y siop dros dro.  Edrychwn ymlaen i groesawy chi yn ôl unwaith fydd y sefyllfa wedi gwella.  Diolch am eich cefnogaeth a cadwch yn iach a ddiogel.

Apologies because of the COVID-19 situation the shop has had to close temporarily.  We look forward to welcome you back once the situation has improved.  Thank you for your support - keep safe and healthy.